Sherlock

Sherlock

Britský seriál Sherlock vyvolal rad diskusií o aktualizovatelnosti fikčních postáv, ktoré sa prvýkrát objavili vo fikčním svete, ktorý je svojou historickou podobou už značne vzdialený tomu nášmu. Pokiaľ pritom hovorím o "aktualizáciu", mám vlastne na mysli oba teoretické významy toho slova, ako sa objavovali v textoch...